الإنعكاس الضوئي بأرقام الانكسار لتحديد نوع الحجر الكريم

بواسطة شبكة المفيد 13136 مشاهدة


وصف الفيديو

الانكسار والانعكاس الضوئي للاحجار الكريمة
ارقام الانكسار
1.614 – 1.653 Actinolite

1.708 – 1.760 Adamite

1.700 – 1.800 Aegirine-augite

1.530 -1.540 Agate

1.770 – 1.820 Almandine

1.522 – 1.530 Amazonite

1.539 – 1.545 Amber

1.578 – 1.646 Amblygonite

1.544 – 1.553 Amethyst

1.54 – 1.55 Amethyst

1.52 – 1.68 Ammonite

1.479 – 1.489 Analcime

2.488 – 2.564 Anatase

1.627 – 1.649 Andalusite

1.543 – 1.551 Andesine

1.88 – 1.94 Andradite

1.878 – 1.895 Anglesite

1.570 – 1.614 Anhydrite

1.628 – 1.649 Apatite

1.535 – 1.537 Apophyllite

1.564 – 1.596 Aquamarine

1.530 – 1.685 Aragonite

1.570 – 1.590 Augelite

1.544 – 1.553 Aventurine

1.656 – 1.704 Axinite

1.720 – 1.848 Azurite

1.636 – 1.648 Baryte

1.95 – 1.99 Bayldonite

1.757 – 1.804 Benitoite

1.552 – 1.561 Beryllonite

2.03 – 2.05 Boleite

1.658 – 1.673 Boracite

1.602 – 1.623 Brazilianite

2.583 – 2.700 Brookite

1.662 – 1.707 Bustamite

1.486 – 1.658 Calcite

1.495 – 1.528 Cancrinite

1.517 – 1.521 Carletonite

1.997 – 2.098 Cassiterite

1.590 – 1.629 Catapleiite

1.619 – 1.635 Celestine

1.495 – 1.520 Celluloid

1.804 – 2.079 Cerussite

1.530 -1.540 Chalcedony

1.732 – 1.744 Chambersite

1.550 – 1.561 Charoite

1.592 – 1.646 Chondrodite

1.746 – 1.763 Chrysoberyl

1.460 – 1.570 Chrysocolla

1.530 -1.540 Chrysoprase

2.905 – 3.256 Cinnabar

1.544 – 1.553 Citrine

1.629 – 1.674 Clinohumite

1.670 – 1.734 Clinozoisite

1.586 – 1.615 Colemanite

1.486 – 1.658 Coral

1.542 – 1.578 Cordierite

1.660 – 1.699 Cornerupine

1.461 – 1.485 Creedite

2.29 – 2.66 Crocoite

2.150 – 2.180 Cubic Zirconia

2.849 Cuprite

1.630 – 1.636 Danburite

1.621 – 1.675 Datolite

2.417 – 2.419 Diamond

1.702 – 1.750 Diaspore

1.664 – 1.730 Diopside

1.644 – 1.709 Dioptase

1.502 – 1.698 Dolomite

1.678 – 1.689 Dumortierite

1.572 – 1.573 Ekanite

1.565 – 1.602 Emerald

1.650 – 1.680 Enstatite

1.638 – 1.671 Eosphorite

1.729 – 1.768 Epidote

1.650 – 1.677 Euclase

1.591 -1.633 Eudialyte

2.409 Fabulite

1.434 Fluorite

1.625 -1.664 Friedelite

1.77 – 1.82 Gadolinite

1.791 – 1.818 Gahnite

1.715 – 1.754 Gahnospinel

1.61 – 1.81 Gaspéite

1.443 – 1.523 Gaylussite

1.970 – 2.020 GGG

1.44 – 1.90 Glass

1.734 – 1.759 Grossular

1.520 – 1.529 Gypsum

1.553 – 1.628 Hambergite

1.496 – 1.510 Haüyne

2.940 – 3.220 Hematite

1.614 – 1.636 Hemimorphite

1.587 – 1.627 Herderite

1.730 – 1.757 Hessonite

1.660 – 1.681 Hiddenite

1.719 – 1.748 Hodgkinsonite

1.586 – 1.605 Howlite

1.673 – 1.731 Hypersthene

1.486 – 1.507 Inderite

1.535 – 1.570 Ivory

1.652 – 1.688 Jadeite

1.54 Jasper

1.637 0 1.653 Jeremejevite

1.640 – 1.680 Jet

1.660 – 1.681 Kunzite

1.488 – 1.525 Kurnakovite

1.710 – 1.734 Kyanite

1.5 Lapis Lazuli

1.559 – 1.570 Larbradorite

1.665 – 1.686 Lawsonite

1.612 – 1.646 Lazulite

1.675 – 1.740 Legrandite

1.504 – 1.509 Leucite

2.21 – 2.30 Linobate

1.68 – 1.70 Lithiophilite

1.650 – 1.697 Ludlamite

1.509 – 1.717 Magnesite

1.655 – 1.909 Malachite

2.19 – 2.34 Manganotantalite

1.593 – 1.612 Meliphanite

1.504 – 1.508 Mesolite

1.529 -1.551 Milarite

2.120 – 2.135 Mimetite

1.48 – 1.54 Moldavite

1.774 – 1.849 Monazite

1.594 -1.633 Montebrasite

1.518 – 1.526 Moonstone

1.530 -1.540 Moss agate

1.552 – 1.618 Muscovite

1.480 – 1.493 Natrolite

1.526 – 1.546 Nepheline

1.600 – 1.627 Nephrite

1.690 – 1.736 Neptunite

1.45 – 1.55 Obsidian

1.60 – 1.64 Odontolite

1.542 – 1.549 Oligoclase

1.37 – 1.52 Opal

1.518 – 1.530 Orthoclase

1.787 – 1.816 Painite

1.671 – 1.772 Parisite

1.52 – 1.69 Pearl

1.595 – 1.645 Pectolite

1.74 Periclase

1.650 – 1.703 Peridot

1.502 – 1.519 Petalite

1.54 Petrified Wood

1.650 – 1.670 Phenakite

2.114 – 2.145 Phosgenite

1.594 – 1.621 Phosphophyllite

1.517 – 1.525 Pollucite

1.544 – 1.553 Prasiolite

1.562 – 1.602 Precious Beryl

1.611 – 1.669 Prehnite

2.881 – 3.084 Proustite

1.85 – 1.92 Purpurite

2.88 – 3.08 Pyrargyrite

1.720 – 1.756 Pyrope

1.552 – 1.600 Pyrophyllite

1.726 – 1.764 Pyroxmangite

1.69 Rhodizite

1.600 – 1.820 Rhodochrosite

1.716 – 1.752 Rhodonite

1.544 – 1.553 Rock Crystal

1.544 – 1.553 Rose quartz

1.762 -1.778 Ruby

2.616 – 2.903 Rutile

1.518 – 1.530 Sanidine

1.762 -1.778 Sapphire

1.701 – 1.734 Sapphirine

1.540 – 1.579 Scapolite

1.918 – 1.937 Scheelite

1.509 – 1.525 Scolecite

1.738 – 1.816 Scorodite

1.378 -1.390 Sellaite

2.087 Senarmontite

1.53 Sepiolite

1.701 – 1.743 Serendibite

1.560 – 1.571 Serpentine

1.752 – 1.815 Shattuckite

1.633 – 1.875 Siderite

1.655 – 1.684 Sillimanite

1.994 – 2.040 Simpsonite

1.665 – 1.712 Sinhalite

1.621 – 1.849 Smithsonite

1.544 – 1.553 Smoky quartz

1.48 Sodalite

1.606 – 1.608 Sogdia